1.
Šatkauskas I, Uvarovas V, Kocius M. Stuburo krūtininės ir juosmeninės dalies lūžių operacinio gydymo rezultatai. LS [Prieiga per internetą]. 2005 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.liepos2 d.];3(3):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2310