1.
Stašinskas A, Stanaitis J. Tulžies akmenų sukeltas plonosios žarnos nepraeinamumas. LS [Prieiga per internetą]. 2005 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės22 d.];3(2):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2322