1.
Šapoka V. Veninės trombembolijos profilaktika ir gydymas chirurginėje praktikoje. LS [Prieiga per internetą]. 2005 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.sausio27 d.];3(1):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2332