1.
Vosylius S, Šipylaitė J, Ivaškevičius J. Chirurginių ligonių, po pilvo organų operacijų gydomų Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje, prognostinių veiksnių įvertinimas. LS [Prieiga per internetą]. 2004 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo18 d.];2(2):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2367