1.
Gaidamonis E, Stanaitis J, Tamulis S, Lunevičius R. Dvylikapirštės žarnos sužalojimai. LS [Prieiga per internetą]. 2003 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės23 d.];1(3):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2397