1.
Kalasauskas L, Šidiškis J, Vilcinis R. Galvos smegenų trauminių subdurinių higromų diagnostika ir gydymo taktikos pasirinkimas. LS [Prieiga per internetą]. 2003 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio9 d.];1(2):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2425