1.
Venskutonis D, Raugelė S, Venskutonytė L. Chirurgijos klinikos senyvo amžiaus ligoniai. LS [Prieiga per internetą]. 2003 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės27 d.];1(2):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2429