1.
Bradulskis S, Adamonis K. Chirurginių ligonių perioperacinis maitinimas: ar jis reikalingas?. LS [Prieiga per internetą]. 2003 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio14 d.];1(2):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2431