1.
Tamulis S, Stanaitis J, Gaidamonis E, Lunevičius R. Pooperacinių pilvo sienos išvaržų plastika alotransplantatu. LS [Prieiga per internetą]. 2003 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės23 d.];1(1):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2439