1.
Suslavičius K, Mačys Žygimantas, Rauba G. Gigantinis odos ragas: klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga. LS [Prieiga per internetą]. 2022 m.balandžio27 d. [žiūrėta 2022 m.spalio4 d.];21(1):41-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/27419