1.
Uvarovas V, Šatkauskas I, Vaitiekus A, Venckus Šarūnas, Kiškis A, Dervinis A. Stuburo krūtininės ir juosmeninės dalies lūžių operacinio gydymo rezultatai. LS [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.liepos4 d.];11(3-4):101-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2862