1.
Misenko P, Samalavičius NE, Smolskas E. Rektovaginalinės fistulės plastika m. gracilis po chemospindulinio gydymo ir totalios mezorektinės ekscizijos dėl tiesiosios žarnos vėžio. LS [Prieiga per internetą]. 2014 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės27 d.];13(2):123-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/3080