1.
Poškus E, Andreikaitė G, Karnuševičius I. C-reaktyvusis baltymas – komplikacijų po laparoskopinės storosios žarnos rezekcijos prediktorius. LS [Prieiga per internetą]. 2014 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės22 d.];13(2):111-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/3082