1.
Dulskas A, Klimovskij M, Vitkauskienė M, Samalavičius NE. Kavos poveikis žarnyno veiklai po žarnyno laparoskopinės rezekcinės operacijos: perspektyvusis atsitiktinių imčių tyrimas. LS [Prieiga per internetą]. 2014 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės22 d.];13(2):104-10. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/3084