1.
Jagelavičius Žymantas, Jovaišas V, Kybartas A, Žilinskas A, Lukoševičiūtė L, Janilionis R, Samalavičius NE. Sėkmingas minimaliai invazinis chirurginis pleuros empiemos gydymas. LS [Prieiga per internetą]. 2014 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio17 d.];13(3):168-76. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/3896