[1]
Ėmužis M. 2016. LAIŠKAS ANTANUI SNIEČKUI. Lietuvos istorijos studijos. 37, (rugs. 2016), 195-198. DOI:https://doi.org/10.15388/LIS.2016.37.10061.