[1]
Bumblauskas A. 2019. Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys. Lietuvos istorijos studijos. 43, (rugpj. 2019), 162-164.