[1]
Ėmužis M. 2019. Aktyviausių komunistų pogrindininkų ir jų rėmėjų Pirmojoje Lietuvos Respublikoje socialinis portretas. Lietuvos istorijos studijos. 43, (rugpj. 2019), 44-70. DOI:https://doi.org/10.15388/LIS.2019.43.3.