[1]
Arlauskaitė Zakšauskienė I. 2019. Slaptojo klausytojo beieškant: Sovietų Lietuvos užsienio radijo auditorijos tyrimai Vakaruose. Lietuvos istorijos studijos. 43, (rugpj. 2019), 91-110. DOI:https://doi.org/10.15388/LIS.2019.43.5.