[1]
Stepavičius P.A. 2019. Ars memoriae. Ankstyvųjų Naujųjų laikų žmogaus atminties realijos. Lietuvos istorijos studijos. 43, (rugpj. 2019), 148-152. DOI:https://doi.org/10.15388/LIS.2019.43.8.