[1]
ŠipelytėM. 2019. Lietuviškasis sugrįžimas į pokario miestą. Lietuvos istorijos studijos. 44, (gruodž. 2019), 132-135.