[1]
Starikovičius V. 2015. Antrojo pasaulinio karo padariniai Lietuvos atminties kultūroje: kontekstai, vertinimai ir sampynos. Lietuvos istorijos studijos. 35, (rugpj. 2015), 120-142. DOI:https://doi.org/10.15388/LIS.2015.35.8358.