(1)
Kilinskas K. KARININKŲ, KAREIVIŲ IR KARO VALDININKŲ DALYVAVIMO STEIGIAMOJO SEIMO RINKIMUOSE PROBLEMA IR JOS SPRENDIMAS 1919–1920 METAIS. LIS 2018, 40, 23-36.