(1)
Motuzas R. ALGIRDAS MO҆INSKIS IR JURGIS GETNERIS TARPUKARIO LIETUVOS PAVELDOSAUGOS KONTEKSTE. LIS 2018, 40, 36-52.