(1)
Bukaitė V. LIETUVOS IR BELGIJOS PREKYBINIAI RYŠIAI 1923–1940 METAIS. LIS 2018, 40, 53-73.