(1)
Lakačauskaitė-Kaminskienė R. PALYGINTI (NE)PALYGINAMĄ: TARPUKARIO IR SOVIETMEČIO BŪSTO MODERNIZAVIMO KAMPANIJOS LIETUVOJE, JŲ VERTYBINIAI ORIENTYRAI IR IDĖJŲ SKLAIDA. LIS 2018, 40, 74-92.