(1)
Stasiulis S. HOLOKAUSTAS LIETUVOJE: ŽVILGSNIS Į VAKARŲ ISTORIOGRAFIJOS DISKURSĄ. LIS 2018, 40, 93-104.