(1)
Petrilionis A.; Šipelytė M. ISTORIKAI PASITINKA ŠIMTMETĮ. DU PASAKOJIMAI APIE ISTORIKŲ SUVAŽIAVIMĄ. LIS 2018, 40, 140-150.