(1)
Jurkevičius A. KAI DOKUMENTAS PRADEDA LEMTI ŽMOGAUS LIKIMĄ (APIE MINDAUGO KLOVO DISERTACIJĄ „PRIVAČIŲ DOKUMENTŲ ATSIRADIMAS IR RAIDA LIETUVOS DIDŽIOJOJE KUNIGAIKŠTYSTĖJE XIV A. PABAIGOJE – XVI A. PRADŽIOJE (1529 M.)“ IR JOS GYNIMĄ). LIS 2018, 40, 158-160.