(1)
Šermukšnytė R. Kam Reikia Istorijos Didaktikos Istorijos (ne Pedagogikos) Studijose?. LIS 2018, 41, 147-161.