(1)
Tumelis K. Stranger in a Strange Land (apie Arnaud Parent Disertaciją „Prancūzai Abiejų Tautų Respublikos Pertvarkyme Stanislovo Augusto Valdymo Laikotarpiu (1764‒1795 m.)“ Ir Jos gynimą). LIS 2018, 41, 180-183.