(1)
Vaitkus T. Demografijos Labirintuose (apie Jono Drungilo Disertaciją „Lenkų Bajorų Integracija Žemaitijoje: Migracija, Kalba, Atmintis XVI a.–XVIII a.“ Ir Jos gynimą). LIS 2018, 41, 184-187.