(1)
Dambrauskas A. Holokaustas Lietuvoje Iš Keturių Pusių (apie Stanislovo Stasiulio Disertaciją „Holokausto Lietuvoje Istoriografija: Tradicijos Ir problemos“ Ir Jos gynimą). LIS 2018, 42, 144-146.