(1)
Ėmužis M. Aktyviausių Komunistų Pogrindininkų Ir Jų rėmėjų Pirmojoje Lietuvos Respublikoje Socialinis Portretas. LIS 2019, 43, 44-70.