(1)
Arlauskaitė Zakšauskienė I. Slaptojo Klausytojo beieškant: Sovietų Lietuvos užsienio Radijo Auditorijos Tyrimai Vakaruose. LIS 2019, 43, 91-110.