(1)
Drėmaitė M.; Motuzas R. Vladas Švipas – Walter Gropius: Laiškai, 1948–1953 M. LIS 2019, 43, 122-147.