(1)
ValikonytėI.; Viskantaitė-SaviščevienėS. Apie Pauliaus Valavičiaus Gyvenimą Ir tragišką Mirtį. LIS 2019, 44, 111-125.