(1)
ŽirlysA. Tarptautinių Santykių Gijas Narpliojant. LIS 2019, 44, 126-128.