(1)
ŠipelytėM. Lietuviškasis sugrįžimas į Pokario Miestą. LIS 2019, 44, 132-135.