(1)
KrutulysT. Lietuvos kūryba Šveicarijoje. LIS 2019, 44, 146-148.