(1)
Gudavičius E. Pora Pastabų Jaunos mūsų Istorikos Tema. LIS 2020, 45, 22-28.