(1)
Kilinskas K. Pavojaus Aidai Iš Talino: Lietuvos kariuomenės vadovybės Reakcija į 1924 M. gruodžio 1 D. Komunistų Sukilimą Taline. LIS 2020, 45, 79-94.