(1)
Krutulys T. Kultūrinė Atmintis Antrojo Pasaulinio Karo Metų Lietuvių periodinėje Spaudoje. LIS 2020, 45, 95-114.