(1)
Bairašauskaitė T. LIETUVOS BAJORĖS IR ŽEMĖVALDA:NUOSAVYBĖS SANTYKIAI XIX AMŽIAUS ANTROJE PUSĖJE. LIS 2013, 32, 84-98.