(1)
Čelkis T.; Karpova V. BAŽNYTINĖS ŽEMĖVALDOS PAVYZDYS: TRYS VIENOS TERITORIJOS XVII–XIX AMŽIAUS PLANAI. LIS 2013, 32, 159-172.