(1)
Ryčkov A. KONFERENCIJOS "LIETUVOS STATUTAS IR LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS BAJORIŠKOJI VISUOMENĖ" APŽVALGA. LIS 2014, 33, 251-254.