(1)
Sviderskytė G. „LITUANICOS“ KATASTROFOS OFICIALIEJI TYRIMAI 1933 METAIS, NAUJI FAKTAI IR ĮŽVALGOS. LIS 2013, 31, 98-114.