(1)
Janušauskaitė V. SOCIALISTINIO MIESTO STANDARTŲ IR PAVELDOSAUGOS DILEMA: PIRMOJO VILNIAUS SENAMIESČIO REKONSTRUKCIJOS ROJEKTO VARIANTAI. LIS 2013, 31, 138-154.