(1)
Kasperavičius A. P. LENKŲ ISTORIKO ŽVILGSNIS IŠ MASKVOS Į LIETUVĄ IR PERESTROIKOS FINALĄ. LIS 2013, 31, 164-168.