(1)
Ėmužis M. Antano Sniečkaus Sovietinio Partinio Elito Klano Formavimasis 1956–1974 Metais. LIS 2015, 30, 81-90.